Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

ΗΘΗ και ΕΘΙΜΑ είναι το σύνολο των ενεργειών και των κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς κάθε κοινωνικής ομάδας, που κληρονομούνται από την παράδοση.
Ακολουθεί η καταγραφή και διάδοση των ηθών, δηλαδή των αισθημάτων, αντιλήψεων, νοοτροπιών κ.λπ. που χαρακτηρίζουν μια εποχή και τα οποία με την πάροδο του χρόνου επαναλαμβανόμενα, σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, μεταβλήθηκαν σε έθιμα.